Hoppa till innehåll
Media

President Tarja Halonen föreslås leda moderniseringen av självstyrelselagen för Åland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2013 12.12
Pressmeddelande -

Justitieministeriet håller på att bilda en parlamentarisk kommitté som ska modernisera självstyrelselagen för Åland. President Tarja Halonen har lovat ställa upp som ordförande för kommittén. Riksdagsrådet Gunnar Jansson och Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen har lovat ställa upp som kommitténs vice ordförande.

Ministeriet har bett riksdagsgrupperna och de partier som är företrädda i Ålands lagting att anmäla sina kandidater till kommittémedlemmar. Tillsättandet av kommittén ska presenteras för statsrådet i september.

Jag är mycket glad för att arbetet för att modernisera Ålands självstyrelse nu framskrider. Avsikten är att en proposition med förslag till en ny självstyrelselag ska kunna överlämnas till riksdagen i god tid före självstyrelsens 100-årsjubileum, senast i början av år 2018. Lagen kan då antas och lämnas vilande till den riksdag som väljs 2019, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Kommittén ska lämna en mellanrapport inom 2014.

Behoven att revidera självstyrelselagen har behandlats i ett betänkande som överlämnades 2013 av den parlamentariska Ålandsarbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet. Dessa frågor behandlas även iett betänkande från år 2010 som utarbetades av en parlamentarisk kommitté tillsatt av Ålands landskapsregering (den s.k. Jansson-kommittén).

I samband med revideringen av självstyrelselagen ska det även utredas hur Ålands ekonomiska självstyrelse kan utvecklas.

Ytterligare upplysningar:

Betänkandet av den parlamentariska kommittén tillsatt av Ålands landskapsregering (PDF) finns i slutet av pressmeddelandet på webbsidan www.justitieministeriet.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen