Hoppa till innehåll
Media

Presumtionen om insolvens i konkurslagen ändras till gäldenärens fördel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2020 11.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ny temporär ändring av konkurslagen. Syftet är att presumtionen om insolvens som grundar sig på betalningsförsummelser ska ändras till gäldenärens fördel från och med februari. Tanken är att det här ska hjälpa företag att klara sig genom krisen som coronaviruset orsakar.

Enligt propositionen ska underlåtenhet att iaktta en betalningsuppmaning med hot om konkurs utgöra presumtion om insolvens först om gäldenären inte inom 30 dagar från borgenärens betalningsuppmaning har betalat borgenärens klara och förfallna fordran. Betalningstiden är vanligtvis en vecka.

- Vi måste göra allt för att rädda livskraftiga företag som har fått betalningssvårigheter på grund av coronavirusepidemin. Genom den temporära ändringen får företagen mer tid att ordna sina betalningar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Den temporära konkurslagen som trädde i kraft förra våren begränsade borgenärernas rätt att ansöka företag i konkurs på grund av att de inte iakttagit en betalningsuppmaning med hot om konkurs. När den temporära konkurslagen som varit i kraft sedan våren upphör gälla i slutet av januari förväntas antalet konkursansökningar öka kraftigt. Syftet med propositionen är att garantera gäldenärerna en skälig betalningstid också under dessa omständigheter.

Syftet är att lagen ska träda i kraft i början av februari och gälla till slutet av september.

Mer information:
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0502, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 


 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen