Hoppa till innehåll
Media

Projekt söker bästa praxis för att bekämpa människohandel som riktar sig mot barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2023 15.09
Nyhet

Vid justitieministeriet inleds ett projekt för att utveckla den praktiska verksamheten för att förebygga och minska människohandel och våld mot barn.

Syftet med det ettåriga projektet för att hitta bästa praxis i Östersjöländerna för kampen mot människohandel och våld mot barn, som startar i september, är att:

  • samla in aktuell forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap om ämnet
  • dela med sig av det kunnande som samlats genom experternas praktiska verksamhet för att förebygga och bekämpa människohandel och våld mot barn samt för att hjälpa och stödja offren
  • intensifiera samarbetet mellan experter från Östersjöländerna
  • dela med sig av erfarenheter av mottagande av familjer och barn som flytt från Ukraina, stöd för etablering i landet och integration. 

I projektet färdigställs en praktisk utredning och ordnas också workshoppar och en internationell konferens där projektets resultat och slutsatserna av utredningen presenteras.

Projektet startar i höst och har samband med Finlands ordförandeskap i Östersjöstaternas råd (2023–2024) som inleds i juli. Finland har valt kampen mot människohandel som ett av ordförandeskapets viktigaste teman. 

Projektet finansieras av utrikesministeriet och genomförs av justitieministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet.

I Finland har arbetet mot människohandel och våld effektiviserats på många olika sätt: bland annat kunnandet, det internationella samarbetet och myndighetsresurserna har stärkts. Människohandel som riktar sig mot barn är dock fortfarande ett rätt så obekant fenomen. Enligt experterna finns det skäl att stärka till exempel kunnandet hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i fråga om offer för människohandel och deras särskilda behov. Ett aktuellt orosmoment är frågan om risken för att barn som avlägsnat sig olovligt från sin plats för vård utom hemmet blir offer för människohandel och våld. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har medfört ytterligare oro över risken för människohandel som riktar sig mot barn.

Mer information: 
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, [email protected]
Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581, [email protected]
Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 236, [email protected]

Tillbaka till toppen