Hoppa till innehåll
Media

Promemoria om rättegångskostnader i tvistemål på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 12.24
Pressmeddelande

Justitieministeriet har skickat en bedömningspromemoria om grunderna för bestämmande av rättegångskostnader i tvistemål och metoder för att sänka dem på remiss. Arbetet syftar i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering till att trygga tillgång till rättssäkerhet oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning. 

Bedömningen baserar sig på en undersökning som Institutet för kriminologi och rättspolitik (KRIMO) gjort på uppdrag av justitieministeriet. Undersökningen publicerades i september 2020 och enligt den har parternas rättegångskostnader i tvistemål som avgjorts vid huvudförhandlingen mer än fördubblats sedan 1995. Efter år 2008 har kärandenas yrkanden om ersättning för rättegångskostnader ökat med cirka 22 procent och svarandenas med omkring 61 procent.

Det kan antas att de ökade rättegångskostnaderna har höjt tröskeln för i synnerhet privatpersoner och små företag att föra sitt ärende till tingsrätten. I en rättsstat ska dock var och en ha en faktisk möjlighet att föra tvistemål till domstol för avgörande då det finns skäl till det. I promemorian har man bedömt 21 olika metoder för att minska kostnadsrisken i tvistemål. 

Utlåtanden kan lämnas in i tjänsten utlåtande.fi fram till den 30.6.2021. Justitieministeriet beslutar om den fortsatta beredningen efter remissbehandlingen.

Begäran om utlåtande
Promemoria

Ytterligare information: 
Jukka Siro, specialsakkunnig, tfn 0295 150021, [email protected]

Tillbaka till toppen