Hoppa till innehåll
Media

Proposition om straffbarhet för tvingande till äktenskap på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2024 14.47
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har berett ett lagutkast som förtydligar straffbarheten för tvingande till äktenskap i strafflagen.

Arbetsgruppen föreslår att tvångsäktenskap ska införas i strafflagen som ett syfte med människohandel. I motiveringen till regeringspropositionen preciseras vad som avses med tvångsäktenskap. Bestämmelserna om tvångsäktenskap ska förutom ett juridiskt giltigt äktenskap också omfatta äktenskap som kan jämställas med ett sådant, såsom ett kallat religiöst äktenskap.

Tvingande till äktenskap är redan nu en straffbar handling på grundval av bestämmelserna om människohandel och tvång. I dem nämns dock inte tvingande till äktenskap uttryckligen som något brottsrekvisit.

Preciseringen av strafflagen i fråga om tvingande till äktenskap är ett mål i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Utlåtanden om lagförslaget kan lämnas fram till den 22 april.

Ytterligare information: Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected]

Utlåtande.fi  

Arbetsgruppens betänkande på finska

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen