Hoppa till innehåll
Media

Bättre lagstiftning med hjälp av en processhandbok och utbildning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2013 7.15
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har publicerat en elektronisk processhandbok för lagberedningen. Handboken ger en bild av hur lagberedningen framskrider och beskriver de olika arbetsfaserna i lagberedningen. Syftet med handboken är att stödja planeringen, uppföljningen och bedömningen av lagberedningsprojekt vid ministerierna. Handboken kan också användas som introduktionsmaterial för lagberedningsarbetet.

Processhandboken har utarbetats inom justitieministeriets och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras gemensamma projekt Smidigare lagberedning, och den presenterades i dag den 6 februari på slutseminariet för projektet.

Inom projektet har det också utarbetats en kompetenskarta för lagberedningsprocessen, där det anges vilken kompetens de sakkunniga, den biträdande personalen och de ledande tjänstemännen behöver för de uppgifter som ingår i processen. På basis av kompetenskartan har man föreslagit åtgärder för att förbättra lagberedningskompetensen, bland annat ett nytt utbildningsprogram i lagberedningen. Kompetenskartan kan utnyttjas även vid bedömningen och utvecklingen av personalens kompetens vid ministerierna.

Studierna i det nya utbildningsprogrammet för sakkunniga gäller bl.a. kontroll över lagberedningsprocessen, juridiska kunskaper, alternativa regleringssätt och konsekvensbedömning samt de kommunikationskunskaper och den förmåga till växelverkan som lagberedningsarbetet förutsätter. HAUS Kehittämiskeskus Oy ska testa utbildningsprogrammet i form av ett pilotprojekt under åren 2013-2014, varefter avsikten är att genomföra programmet regelbundet.

Även utbildning för de ledande tjänstemännen och den biträdande personalen har planerats. Justitieministeriet har tillsatt en utvecklingsgrupp för att planera och genomföra utbildning och andra åtgärder som syftar till att förbättra lagberedningskompetensen.

Ytterligare upplysningar:
projektgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman Maija Salo, tfn 02951 50194
projektgruppens sekreterare, planerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506

Slutrapporten för projektet Smidigare lagberedning och kompetenskartan för lagberedningsprocessen finns på justitieministeriets webbplats

Elektronisk processhandbok för lagberedningen finns på Finlex: http://lainvalmistelu.finlex.fi/sv/

Mer om projektet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen