Hoppa till innehåll
Media

Kampen mot penningtvätt effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 11.25
Pressmeddelande -

Förebyggandet av penningtvätt ska effektiviseras genom att innehav av tillgångar som förvärvats genom brott i vinningssyfte fogas som ett nytt gärningssätt till rekvisitet för penningtvätt. Innehav kan anses vara det näst vanligaste gärningssättet efter tagande emot av vinning av brott. Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 3 december.

Enligt förslaget kan också företag eller organisationer dömas för penningtvätt om dessa av grov oaktsamhet deltar i penningtvättsverksamhet. För närvarande kan ett företag dömas för penningtvätt enbart när det kan bevisas att gärningen är uppsåtlig. Det föreslås dessutom att det vid penningtvättsbrott i fortsättningen ska vara möjligt att lämna internationell rättshjälp även när kravet på dubbel straffbarhet inte uppfylls.

Med penningtvätt avses överföring av egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet till exempel till affärsverksamhet så att pengarnas verkliga ursprung döljs.

En arbetsgrupp ska utreda frågan om så kallad självtvätt

Justitieministeriet tillsätter en arbetsgrupp för fortsatt beredning av frågan om även så kallad självtvätt bör kriminaliseras. Till exempel om en bankrånare slösar de rånade pengarna, ska han eller hon då utöver grovt rån också dömas för penningtvätt? Arbetsgruppen mot penningtvätt (FATF) som arbetar i sambandmed OECD har framfört kritik mot att självtvätt inte är straffbart i Finland.

Arbetsgruppen som tidigare utredde denna fråga konstaterade i sitt betänkande i mars 2010 att det inte är skäl att kriminalisera självtvätt på grund av de många omtvistade frågorna i anslutning till detta. I huvudsak stödde remissinstanserna denna lösning, men en del ansåg att frågan bör beredas vidare eller att självtvätt bör kriminaliseras.

Den nya arbetsgruppen ska bli klar med sitt arbete före den 31 maj 2011.

Ordförande för arbetsgruppen är riksåklagaren Matti Nissinen. Medlemmarna i arbetsgruppen är lagman Heli Lehto-Kinnunen från Tusby tingsrätt, professor Kimmo Nuotio från Helsingfors univeristet, ordförande för Finlands Advokatförbund Mika Ilveskero, avdelningschef Kauko Aaltomaa från inrikesministeriets polisavdelning samt lagstiftningsdirektör Asko Välimaa och lagstiftningsrådet Matti Marttunen från justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftngsrådet Matti Marttunen, tfn 09 1606 7653
e-post: fö[email protected]

Information om projektet (på finska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen