Hoppa till innehåll
Media

Rättegångsavgifterna ändras från början av år 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2010 8.00
Pressmeddelande -

Rättegångsavgifterna höjs fr.o.m. början av år 2011 med 1,45 procent till att motsvara förändringen i penningvärdet. Detta betyder att de nuvarande avgifterna (79-223 euro) höjs med 1-3 euro. Ändringen av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer stadfästes vid presidentfördragningen i dag den 21 december.

Motsvarande höjning på 1,45 procent ska göras i domstolarnas, stämningsmännens och de lokala åklagarnas olika ansöknings- och förrättningsavgifter i enlighet med statsrådets nya förordning som utfärdas i dag. Jämfört med de nuvarande avgifterna är ändringen 0 - 8 euro.

Nytt är att rättegångsavgiften som tas ut för sådana ostridiga fordringsmål som har inletts elektroniskt i tingsrätten är 25 procent lägre än för de mål som har inletts genom en stämningsansökan i pappersform. Avgiften för ett fordringsmål som har inletts elektroniskt är 60 euro, medan avgiften i övriga fall är 80 euro (för närvarande 79 euro). Avsikten är att i början av år 2011 ta i bruk en ny, internetbaserad anslutning för kundservice som är avsedd särskilt för små indrivningsbyråer, privatkunder och offentliga samfund.

Ändringar till rättegångsavgifter som tas ut i upphandlingsärenden
I ärenden som gäller offentliga upphandlingar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska en rättegångsavgift tas ut oberoendeav slutresultatet i ärendet. Hittills har avgiften inte tagits ut om ändringsansökan dras tillbaka eller om ärendet lämnas utan prövning. Om marknadsdomstolen inte beviljar behandlingstillstånd för upphandling som grundar sig på ramavtal tas halva rättegångsavgiften ut.

Från början av nästa år är rättegångsavgiften vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen 226 euro (för närvarande 223 euro).

Ytterligare upplysningar:
Regeringsrådet Ahti Penttinen, tfn (09) 1606 7547,
e-post: [email protected]

Lagen och förordningen bifogade till pressmeddelandet på nätet www.jm.fiTuija Brax
Tillbaka till toppen