Hoppa till innehåll
Media

Rättspolitiska forskningsinstitutet ansluts till Helsingfors universitet från och med ingången av år 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2014 13.41
Pressmeddelande -

Rättspolitiska forskningsinstitutet överförs från justitieministeriets förvaltningsområde till Helsingfors universitet från och med ingången av år 2015. Samtidigt ändras forskningsinstitutets namn till Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo).

Institutets personal övergår i anställning vid Helsingfors universitet. Institutets uppgifter ska i huvudsak förbli oförändrade.

Överföringen baserar sig på statsrådets principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. Syftet med överföringen är att förstärka den kriminologiska och övriga rättspolitiska forskningen och att frigöra resurser från forskningens stödtjänster och fasta strukturer till forskningsverksamhet.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen (JM), tfn 02951 50580
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen