Hoppa till innehåll
Media

Reform av lagstiftning om parkeringsövervakning understöddes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2010 5.45
Pressmeddelande -

Förslagen av justitieministeriets arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om parkeringsövervakning har fått positiv respons. Merparten av remissinstanserna ansåg att arbetsgruppens mål och förslag är goda, och de understödde reformen av lagstiftningen för att parkeringsfel mer effektivt än för närvarande ska kunna ingripas mot. Utlåtande gavs av 29 instanser.

Arbetsgruppen föreslog införande av klampning, förhöjning av maximibeloppet för felparkeringsavgift, tre felparkeringsavgifter för samma fortsatta felparkering och utveckling av besvärssystemet. Därtill föreslog arbetsgruppen att bestämmelser om privat parkeringsövervakning ska intas i lagen och att en övervakningsavgift ska kunna tas ut för olovlig parkering på privat område.

Enligt majoriteten av remissinstanserna klarlägger arbetsgruppens förslag förfarandet, rättsskyddsmedel och privat parkeringsövervakning. Klampning ansågs vara ett effektivt nytt sätt att ingripa mot parkeringsfel.

Merparten av remissinstanserna understödde också förslaget om att inta bestämmelser om privat parkeringsövervakning i lagen. Fem remissinstanser förhöll sig kritiskt till privat parkeringsövervakning.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen