Hoppa till innehåll
Media

Reformen av systemet med fria månader i utsökningslagstiftningen underlättar ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.18
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att gäldenärer ska få fler fria månader. Ändringen underlättar framför allt ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

I propositionen föreslås att utsökningsgäldenärer med låga inkomster utan särskild begäran ska få tre fria månader per år för utmätning av inkomsterna. Under en fri månad görs ingen utmätning alls, så nettoinkomsten står då helt till gäldenärens förfogande. För närvarande finns det två sådana fria månader per år.

Enligt propositionen får gäldenärer med små inkomster dessutom på begäran en fjärde fri månad om något annat kriterium för beviljande av fria månader, som det finns bestämmelser om i utsökningsbalken, uppfylls.

Gäldenärer som hör till följande inkomstklass ska utan begäran få en fri månad i året. För andra än utsökningsgäldenärer med låga inkomster förblir det maximala antalet fria månader tre månader per år, som i nuläget.

I propositionen föreslås bland annat att ett mindre belopp än normalt ska utmätas av en gäldenärs inkomster om betalningsförmågan har blivit väsentligt sämre på grund av att kostnaderna för att förvärva inkomst, till exempel kostnaderna för arbetsresor, är högre än vanligt. Det är i både gäldenärernas, borgenärernas och samhällets intresse att utsökningsgäldenärers möjligheter att arbeta tryggas.

Lagändringarna avses träda i kraft nästa vår.

– Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förebygga överskuldsättning och hjälpa privatpersoner och företag i ekonomiskt trångmål. Arbetet pågår fortsättningsvis. Vid justitieministeriet har man bland annat inlett en utredning för att reformera utsökningssystemet. Under höstens budgetförhandling beslutade vi även att höja det skyddade beloppet vid utsökning för ett års tid som ett försök för att förbättra köpkraften, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Mer information:
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen