Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår införande av brottsofferavgift

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2014 13.40
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag den 4 december överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om brottsofferavgift. Syftet med avgiften som tas ut av gärningsmännen är att öka den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer.

Enligt propositionen ska en person som döms för ett brott som han eller hon begått som myndig och för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse vara skyldig att betala en brottsofferavgift. I propositionen föreslås att brottsofferavgiften är 40 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i högst sex månader och 80 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i över sex månader. För juridiska personer ska brottsofferavgiftens belopp vara 800 euro.

Enligt förslaget påförs avgiften vid sidan av övriga påföljder i samband med behandlingen av ett brottmål. Domstolen eller en tjänsteman som är berättigad att förelägga böter, i allmänhet en åklagare eller polisman, ska påföra brottsofferavgiften oberoende av den slutliga påföljden i ärendet. I praktiken kommer största delen av brotten för vilka avgiften påförs att gälla äventyrande av trafiksäkerheten.

Med beaktande av kostnaderna för att driva in avgifterna och administrativa utgifter beräknas i propositionen att brottsofferavgiften årligen samlar in cirka 4,5 miljoner euro som kan användas för att producera stödtjänster för brottsoffer.

Bakom propositionen ligger skyldigheterna att uppfylla minimikraven på stödtjänster för brottsoffer som ingår i EU:s så kallade brottsofferdirektiv som godkändes 2012.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn. 02951 50570, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen