Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår medel för att komma åt våldet i nära relationer och på arbetsplatser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2010 10.15
Pressmeddelande -

Det föreslås att lindrig misshandel av en minderårig, en närstående person eller en person som utför sina arbetsuppgifter ska höra under allmänt åtal. Reformen syftar till att förbättra ställningen av dessa offer som behöver särskilt skydd samt att tydligt uttrycka gärningarnas klandervärdhet.

Regeringen fastställde innehållet i lagförslaget i dag och det avses bli överlämnat till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 11 juni. Målet är att den nya lagen ska träda i kraft i början av 2011.

För att kunna döma ut ett straff för lindrig misshandel krävs det för närvarande att offret yrkar på straff för förövaren. När dessa brott föreskrivs lyda under allmänt åtal är inledandet av förundersökningen och ställandet av gärningsmannen till svars inte längre beroende av offrets vilja. Polisen blir också skyldig att göra en mer omfattande utredning av händelseförloppet än för närvarande till exempel i samband med polisbesök i hemmen.

Situationernas särdrag tas bättre i beaktande

När det handlar om våld i nära relationer behöver offret särskilt skydd, eftersom han eller hon ofta är sårbar och står i något slag av beroende ställning till förövaren. Även lindrig misshandel i nära relationer kan skapa en känsla av ständig rädsla och hot som återspeglar sig i hela familjens liv.

Enligt förslaget ska lindrig misshandel som riktar sig mot gärningsmannens make eller sambo höra under allmänt åtal. Samma gäller parterna i ett registrerat partnerskap. Även partner som bor skilt eller har skilt sig kan anses ha en nära relation. Också lindrig misshandel av föräldrar, far- och morföräldrar och syskon ska höra under allmät åtal.

Enligt förslaget ska lindrig misshandel alltid höra under allmänt åtal, om den har riktat sig mot en person som är yngre än 18 år. Reformen gäller därmed också lindrig misshandel mellan unga personer. I dessa fall är det dock möjligt att avstå från att döma ut böter genom att tillämpa de gällande bestämmelserna om åtgärdseftergift.

Den vanligaste formen av familjevåld är våld som föräldrarna riktar mot sina barn. Lindrig misshandel hör redan nu under allmänt åtal, om den riktar sig mot en person som är under 15 år. Detsamma gäller alla gärningar som vårdnadshavaren begår mot en person under 18 år.

Ett särdrag i lindrig misshandel som riktas mot en arbetstagare är att offret inte kan fly från våldssituationen. Enligt förslaget ska lindrig misshandel av en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter antingen på arbetsplatsen eller hemma hos en kund i en vårdsituation höra under allmänt åtal.

Fysiskt våld och hot om sådant är en hälsorisk i arbetet i synnerhet inom den kvinnodominerade servicesektorn. Våld riktas mot exempelvis restaurangservitörer, butiksförsäljare, vårdpersonalen på en hälsovårdscentral och socialarbetare.

Allvarligare än lindrig misshandel hör redan nu under allmänt åtal. Också våld som riktar sig mot tjänstemän som utövar offentlig makt, såsom poliser, är redan nu brott som lyder under allmänt åtal.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftngsrådet Matti Marttunen, tfn 09 1606 7653
(e-post: fö[email protected])

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi


Tillbaka till toppen