Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om senareläggning av kommunalvalet till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2021 14.20
Pressmeddelande

Regeringen har lämnat riksdagen en proposition om att skjuta upp kommunalvalet 2021. Syftet med propositionen är att stärka tillgodoseendet av de demokratiska rättigheterna och hälsosäkerheten.

Det föreslås att kommunalvalet 2021 ska hållas söndagen den 13 juni. Enligt förslaget är förhandsröstningsperioden i hemlandet 26.5–8.6 och utomlands 2–5.6. Det föreslås att perioden för förhandsröstning i Finland förlängs så att den undantagsvis är två veckor. Dessutom föreslås stöd till kommunerna för extra kostnader till följd av att förhandsröstningen förlängs.

De kandidatansökningar som lämnats in tidigare är fortfarande giltiga. Ansökningarna kan ändras och nya ansökningar lämnas in till och med den 4 maj.

Riktlinjer om att senarelägga kommunalvalet till juni drogs upp vid ett möte mellan partisekreterarna den 6 mars. Det är riksdagen som fattar beslut om senareläggningen av valet.

Ytterligare upplysningar:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

 

Tillbaka till toppen