Hoppa till innehåll
Media

Regleringen om föreningar luckras upp

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.08
Pressmeddelande

Föreningarnas verksamhetsmöjligheter förbättras när föreningslagen revideras i februari. Genom reformen lättas den administrativa bördan för små föreningar, och beslutsfattandet i alla föreningar och förbund görs mer flexibelt. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i föreningslagen i morgon fredag.

I fortsättningen kan föreningarna utnyttja nya digitala tjänster för upptagande som medlem och mottagande av anmälan om utträde och små föreningar kan använda dem i sin bokföring. Kraven på bokföringen för små föreningar motsvarar på så sätt kraven för små firmaföretagare.

Medlemmarnas möjligheter att påverka blir bättre, då medlems- och förbundsomröstning också kan användas vid val av styrelseordförande och styrelsemedlemmar. Förutsättningen är att röstningssättet anges i stadgarna.   

Målet är att föreningarna i fortsättningen i större utsträckning själva ska kunna besluta om hur de anpassar sig till förändringarna i omvärlden.

Ändringarna träder i kraft den 8 februari 2023. Bestämmelserna om enklare redovisning kan tillämpas tidigast under räkenskapsperioden som börjar den 1 juli 2023.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen