Hoppa till innehåll
Media

Höjning av ordningsbotsbeloppen bereds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2015 10.05
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett beredningen för att fördubbla ordningsbotsbeloppen. Statsrådets förordning om detta ska enligt planerna utfärdas i augusti så att ändringen träder i kraft den 1 september 2015.

Ordningsbot är ett till eurobeloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än dagsböter. En ordningsbot föreläggs i regel av polisen och dess belopp kan i dagens läge vara 10-115 euro, beroende på hur allvarlig förseelsen är.

Avsikten är att fördubbla eurobeloppet av alla nuvarande ordningsbot. Den strängaste ordningsboten höjs dock från 115 euro till 200, eftersom en större höjning skulle förutsätta en lagändring.

Årligen ges ca 300 000 ordningsbotsförelägganden, främst för trafikförseelser. Till exempel för överskridande av hastighetsgränsen med 15 km/h på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är mer än 60 km/h, föreläggs för närvarande en ordningsbot på 70 euro. I fortsättningen ska denna ordningsbot vara 140 euro. En ordningsbot kan föreläggas också för till exempel en ordningsförseelse.

Den planerade höjningen av ordningsbotsbeloppen uppskattas öka statens årliga ordningsbotsinkomster från nuvarande 20 miljoner till cirka 40 miljoner.

Också dagsbotsbeloppen ska höjas

Enligt regeringsprogrammet ska det i fortsättningen beredas en proposition för att höja även dagsbotsbeloppen. Höjning av dagsbotsbeloppen förutsätter att den gällande lagen ändras och ärendet bereds därmed i en normal lagberedningsprocess.

Dagsböter kan dömas ut bland annat för större fortkörningar och andra brott som ska bestraffas med böter. Bötesbeloppet fastställs enligt hur klandervärd gärningen är och den bötfälldes inkomster.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen