Hoppa till innehåll
Media

Nationella brottsförebyggande tävlingen startar – temat är cybersäkerhet

Utgivningsdatum 17.5.2017 9.18
Nyhet

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren av tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är cybersäkerhet.

Ett tävlingsprojekt kan handla antingen om att förebygga nätbrott som har samband med organiserad brottslighet eller om att göra medborgarna medvetna om de hot mot cybersäkerheten som internet och olika smarta enheter för med sig. Exempel på åtgärder som bidrar till bättre kunskap om cybersäkerhet och förebygger sådana brott är informationsinslag, utbildning och broschyrer som riktar sig till olika åldersgrupper, såsom barn, unga eller äldre. Projekten kan t.ex. ge handledning i hur man ska förbereda sig på mobbning, sexuellt utnyttjande, hatretorik, identitetsstöld eller olika bedrägerier på nätet eller i sociala medier.

Både i den finska och i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggande av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen utdelas vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Tallinn den 14–15 december 2017. Finlands representant belönas med betalt deltagande i konferensen i Estland.

Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 31 augusti.

Ytterligare upplysningar: rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman Minna Piispa, tfn 02951 50223, e-post: [email protected]

Länkar

Ansökningsblankett och information om den nationella tävlingen

Tillbaka till toppen