Hoppa till innehåll
Media

Otan vastuun-webbmaterialet vann brottsförebyggande tävlingen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2015 11.18
Pressmeddelande
Årets tema för den nationella brottsförebyggande tävlingen var cyberbrott. Målet var att hitta projekt som förebygger till exempel dataintrång, bedrägerier och sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Vinnaren var Rädda Barnen rf:s projekt Otan vastuun (Jag tar ansvar), inom vilket man producerade finskspråkigt webbmaterial för personer som har sexuellt intresse för barn och bilder av barn. Projektet är Finlands kandidat i europeiska brottsförebyggande tävlingen som ordnas i Luxemburg i december.

Syftet med webbmaterialet som utarbetats inom projektet Otan vastuun är att förebygga sexuellt utnyttjande av barn och spridning av därtill anknytande bildmaterial. Webbmaterialet syftar också till att hjälpa dessa personer att kontrollera sina skadliga föreställningar, tankar och handlingar och i sista hand också ändra deras beteende samt förebygga brottslig verksamhet på nätet. Därtill ska materialet fungera som stödmaterial för experter som arbetar med personer som har antingen dömts eller misstänks för sexualbrott mot barn. Materialet och dess struktur har utarbetats med stöd av synpunkter från fångar som dömts för sexualbrott.

Vinnaren valdes av en jury som bestod av företrädare för Centralkriminalpolisens Central för bekämpning av cyberbrott, Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter och justitieministeriet. Juryn ansåg att Rädda Barnens projekts förtjänster var bl.a. ett nytt sätt att närma sig ett svårt ämne, det omfattande bakgrundsarbetet och möjligheten att använda systemet anonymt. Svagheten med projektet, liksom med övriga projekt, var bristen på utvärdering.

Även de två andra projekten som deltog i tävlingen ansågs vara effektiva sätt att bekämpa cyberbrott. Nätpolisverksamheten inleddes vid Helsingfors polisinrättning i september 2008 i webbtjänsten IRC-Galleria och har senare spridit sig till flera olika tjänster. Med ett synligt polisarbete på webben strävar man efter att förebygga brott, sänka tröskeln att kontakta polisen och att akut ingripa i brott som sker, främst i social media. Viktiga drag i verksamheten är att poliserna framträder med sitt eget ansikte och den låga tröskeln att ta kontakt. Nätpolisverksamhetens huvudsakliga tyngdpunkt ligger i det brottsförebyggande arbetet.

Den tredje kandidaten, webbplatsen Ransomware som skapats av Östra Nylands polisinrättning i samarbete med F-Secure och Kommunikationsverket, syftar till att förebygga finansiella förluster som förorsakas av utpressningsprogram, förbättra offrens möjligheter att få sina pengar tillbaka och erbjuda medborgarna kostnadsfria metoder att återuppliva datorer som drabbats av skadeprogram. Tack var webbtjänsten har medborgarna i praktiken slutat kontakta myndigheterna i dessa ärenden, vilket har frigjort resurser för annat bruk.

Ytterligare upplysningar

om tävlingen: specialplanerare Mika Junninen, justitieministeriet, tfn 02951 50406.
om Otan vastuun-projektet: sakkunnig Jenni Häikiö, Rädda Barnen, tfn 050 432 1076

Jari Lindström
Tillbaka till toppen