Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna i centrum för brottsförebyggandet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2016 13.41
Pressmeddelande
Regeringen har idag utfärdat ett principbeslut om ett nationellt program för brottsförebyggande 2016 - 2020. Programmet fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott.
Det nationella programmets mål är att koppla brottsförebyggandet bättre till kommunernas planer och arbete för välfärd och trygghet. Till stöd för kommunernas arbete ska det utvecklas indikatorer för de elektroniska välfärdsberättelserna och en kom-ihåg-lista med säkerhetseffekter för att underlätta konsekvensbedömningen gällande brottsförebyggande i det kommunala beslutsfattandet. Därtill utvecklas instrument för att bedöma kostnadseffektiviteten i olika metoder för brottsförebyggande.

Programmet innehåller flera åtgärder för att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och för att förbättra samarbetet mellan myndigheter, näringslivet, civilsamhället och invånarna. Det är viktigt att klarlägga vilken roll olika myndigheter som är verksamma på olika nivåer har i den brottsförebyggande verksamheten. Med hjälp av programmet ska kunnandet om brottsförebyggande förbättras och det ska skapas undervisningsmaterial för lokala aktörer, för skolan och ungdomsväsendet.

Programmets syfte är att öka invånarnas säkerhet och trivsel genom att minska risken för att bli utsatt för brott och de olägenheter som följer av brott. Utgångspunkten är att samarbete skapar samhörighetskänsla och minskar känslan av otrygghet. Invånarnas och olika organisationers deltagande i brottsförebyggandet främjas genom nätverk och genom att sprida information om god praxis, till exempel för att öka samhörigheten eller lösa konflikter.

Programmet strävar också efter att främja invånarnas påverkansmöjligheter i planeringen av brottsförebyggande verksamhet och i beslut som rör den gemensamma säkerheten. Det görs genom att utveckla kommunernas kommunikation om säkerhetsfrågor och utnyttja redan existerande kanaler och strukturer för att höra och involvera invånarna.

Det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans har beretts av rådet för brottsförebyggande som verkar i samband med justitieministeriet. Åtgärderna i programmet sammanställdes under workshoppar som ordnades runt om i landet. De 29 åtgärderna i programmet ska genomföras bland annat av rådet för brottsförebyggande, olika ministerier, polisen, Kommunförbundet, kommunerna, regionförvaltningsverken, universitet, yrkeshögskolor och flera organisationer. Rådet för brottsförebyggande stöder och övervakar verkställandet av programmet, och rapporterar till justitieministeriet om hur verkställandet framskrider.

Ytterligare upplysningar:
Minna Piispa, specialplanerare, [email protected], tfn 02951 50223.

Tillbaka till toppen