Hoppa till innehåll
Media

Straffregisterutdrag blir avgiftsbelagda vid ingången av år 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2011 6.00
Pressmeddelande -

Straffregisterutdrag som lämnas ut av Rättsregistercentralen för kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn blir avgiftsbelagda. Från och med början av nästa år ska för dessa utdrag tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Avgiften på 13,40 euro baserar sig på de verkliga kostnaderna för utlämnandet av utdraget.

Från och med början av år 2012 ska ett straffregisterutdrag krävas också av studerande som arbetar med barn för inlärning i arbetet eller praktik. Studerande får utdraget gratis.

Straffregisterutdrag som lämnas ut till enskilda personer för sökande av visum eller arbetstillstånd eller något annat motsvarande ändamål är redan nu avgiftsbelagda.

Ytterligare upplysningar:
Rättsregistercentralen, tfn 029 56 65662
e-post: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen