Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Brottsofferjouren får permanent finansiering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2017 10.12
Pressmeddelande

Justitieministeriet har beslutat att Brottsofferjouren ska producera de allmänna stödtjänster för brottsoffer som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster under åren 2018 - 2017.

- Denna skyldighet innebär att Brottsofferjouren får permanent finansiering för sin verksamhet. Samtidigt tryggas tillgången till de stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

- Brottsofferjouren gör ett viktigt arbete för att hjälpa brottsoffer. Brottsoffer och deras närstående får inte bli ensamma utan de måste få hjälp i svåra situationer, säger Häkkänen.

Brottsofferjourens stödtjänster omfattar

- information, rådgivning och stöd i frågor som gäller brottsoffers rättigheter, bl.a. vid rättegångsförfarandet

- information om eller hänvisning till relevanta specialiserade stödtjänster

- emotionellt stöd

- rådgivning om praktiska frågor till följd av brottet

- rådgivning för att förebygga bl.a. upprepade brott

Brottsofferjourens tjänster produceras av Föreningen för Mental Hälsa i Finland i samarbete med förbundet för mödra- och skyddshem, Mannerheims Barnskyddsförbund, kyrkostyrelsen, Finlands Röda kors och Finlands Settlementförbund. Föreningen för Mental Hälsa i Finland som samordnar den riksomfattande verksamheten får statsunderstöd för produktionen av tjänsterna. Statsunderstödet har ökat betydligt sedan brottsofferdirektivet genomfördes 2016.  

Ytterligare upplysningar: Arto Kujala, överdirektör, tfn 02951 50408, e-post: [email protected]

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen