Hoppa till innehåll
Media

Riksfogde Juhani Toukola förlänas rättsväsendets medalj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2023 13.09
Pressmeddelande

Riksfogde Juhani Toukola har förlänats rättsväsendets medalj som erkännande för sin exceptionellt framgångsrika karriär inom justitieministeriets förvaltningsområde och för sitt arbete till förmån för utsökningsväsendet.

I motiveringen konstaterades att det under Juhani Toukolas tjänstetid och under hans ledning har gjorts betydande reformer inom utsökningen, såsom centralförvaltningsreformen 2010, då Riksfogdeämbetet grundades, samt en omfattande strukturreform av utsökningsväsendet 2020. Toukolas visioner och synpunkter har spelat en mycket viktig roll i genomförandet av reformerna.

Toukola har varit riksfogde sedan 2010 och går i pension vid årsskiftet. Tidigare har Toukola varit utsökningsdirektör samt häradsfogde och ledande häradsfogde.

Justitieministerns statssekreterare Teija Makkonen överräckte rättsväsendets medalj till Toukola vid Utsökningsverksdagen (Ulosottolaitospäivä) i Helsingfors universitets festsal den 27 oktober 2023. 

Justitieministeriet präglade Rättsväsendets medalj med anledning av Åbo hovrätts 350-årsjubileum 1973. Medaljen kan förlänas myndigheter, sammanslutningar eller personer inom justitieministeriets förvaltningsområde eller domstolsväsendet. Rättsväsendets medalj är den högst värderade utmärkelsen i Finland för särskilda meriter inom rättsområdet.

Mer information: 
Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 0295150264, [email protected]

Tillbaka till toppen