Hoppa till innehåll
Media

Rökning i fängelser begränsas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.20
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett förbud mot rökning inomhus i fängelser. Fångar och häktade ska dock ges möjlighet att röka utomhus. Dessutom ska man stödja rökavvänjning för fångar och häktade.

Målet är att förebygga de negativa effekter på hälsan som rökning i cellerna vållar för fångar och personal som inte röker. Enligt propositionen ska rökningen minskas så att fångarna får den behandling de behöver för de abstinenssymtom som beroendet ger upphov till. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och Brottspåföljdsmyndigheten ska erbjuda fångarna stöd för att sluta röka.

Propositionen kompletterar regeringens proposition om begränsning av rökning bland fångar som lämnades 2020. Grundlagsutskottet ansåg att det ursprungliga förslaget om ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser var problematiskt.

I den kompletterande budgetpropositionen för 2023 föreslås för Brottspåföljdsmyndigheten och enheten för hälso- och sjukvård för fångar en finansiering på sammanlagt cirka 1,7 miljoner euro för övervakning av rökning bland fångar och stödåtgärder för rökavvänjning. Lagarna föreslås träda i kraft nästa sommar.

Ytterligare upplysningar: Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen