Hoppa till innehåll
Media

Rysslands anfallskrig och rättsstatsfrågor behandlas vid EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2023 15.34
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 9–10 mars. Vid justitieministermötet diskuteras bland annat frågan om hur Rysslands rättsliga ansvar för krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott i Ukraina ska realiseras. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar en tjänstemannadelegation.

Vid justitieministermötet ges en lägesrapport om de rättsliga åtgärderna och bekämpningen av straffrihet i fråga om de brott som begåtts i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Finland stöder den utredning som Internationella brottmålsdomstolen (ICC) inlett och andra åtgärder för att få Ryssland och dess företrädare att ställas till svars för konsekvenserna av det olagliga anfallskriget. Vid mötet ges också en rapport om hur förhandlingarna om det så kallade sanktionsstraffdirektivet framskrider.

Tillgången till rättslig prövning och grundläggande rättigheter står också på agendan

Justitieministrarna ska också diskutera stärkandet av rättsstatsprincipen. Medlemsstaterna kommer att dela med sig av sina erfarenheter och bästa praxis för att förbättra tillgången till rättslig prövning. Enligt internationella jämförelser står den finländska rättsstaten på en stadig grund och Finland understöder främjandet av EU:s gemensamma rättsstatskultur. 

Det är också meningen att under mötet anta rådets slutsatser om stadgan om de grundläggande rättigheterna. Slutsatserna behandlar det civila samhällets och människorättsförsvararnas allt större roll i skyddandet och främjandet av de grundläggande rättigheterna i EU samt de åtgärder som behövs för stödjandet av dem. Ministrarna diskuterar också stärkandet av arbetet mot rasism och antisemitism.

Ytterligare information:
Ville Hinkkanen, avdelningschef, tfn. 0295 150 165, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar.
Information om sanktionsstraffdirektivet.

Tillbaka till toppen