Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd enligt samiska språklagen kan sökas

Justitieministeriet
20.1.2020 10.34
Nyhet

Kommuner, församlingar och renbeteslag inom samernas hembygdsområde samt sådana enskilda som avses i samiska språklagen kan ansöka om statsunderstöd hos justitieministeriet. Understödet är avsett för att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av samiska språklagen medför.

Sådana är till exempel främjande av samernas språkliga rättigheter, översättning och tolkning, informationsverksamhet och språkutbildning. Ansökningstiden för understödet är 20.1-13.2.2020.

Mer information och ansökningsblanketten