Hoppa till innehåll
Media

Saknar ditt projekt finansiering? EU-seminarium om finansieringsmöjligheterna på det rättsliga området den 11. december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2023 13.04
Nyhet

Utlysningarna för EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2024 inleds inom kort och justitieministeriet ordnar måndagen den 11 december ett evenemang om finansieringsprogrammen och ansökan till dem.

Välkommen till infomötet om finansieringsmöjligheterna och ansökningsförfarandena gällande EU:s finansieringsprogram för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) och EU:s finansieringsprogram för rättsliga frågor (Justice Programme).

Utlysningarna presenteras av företrädare för Europeiska kommissionen och CERV-programmets kontaktpunkt. Erfarna projektgenomförare delar också med sig av sina praktiska erfarenheter och tips. Avslutningsvis har deltagarna möjlighet att bilda nätverk och diskutera med våra experter.

Infomöte om EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området

måndagen den 11 december 2023 kl. 12.00–17.00 
Europasalen, Malmgatan 16, Helsingfors
Europasalen är ett tillgängligt utrymme.

Program  

12.00 Öppningsanförande / Eeva Aittoniemi, justitieministeriet och Liina Munari, Europeiska kommissionen
12.10 Finansieringsprogram på det rättsliga området / Mia Magli, Europeiska kommissionen 
12.40 Öppna CERV-utlysningar / Juha Nieminen, justitieministeriet
13.10 Lump sum-finansieringsmodeller / Philippe Boving, Europeiska kommissionen 
14.00 Tips / Katriina Nousiainen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli 
14.20 Paneldiskussion: 2KNOW-projektet, IMMUNE2INFODEMIC 
15.00 Nätverkande: Kom med och skapa nya kontakter inom EU-finansiering. Våra experter är också anträffbara. Det bjuds på glögg och smått tilltugg.

Anförandena hålls på finska och engelska. Anförandena på engelska tolkas inte.
Anmäl dig senast torsdagen den 7 december 2023 före kl. 16 via Webropol-blanketten.

Det är också möjligt att följa seminariet via Microsoft Teams. Vi skickar fredagen den 8 december en deltagarlänk till dem som anmält sig till webbevenemanget.

Evenemanget är avsett särskilt för aktörer inom den offentliga sektorn, civilsamhällesorganisationer, icke-vinstdrivande organisationer, stiftelser, forskningsinstitut och högskolor.

I de öppna utlysningarna och de kommande utlysningarna riktas finansiering till främjande av jämställdhet, förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn, främjande av barns rättigheter och deltagande, skydd och främjande av EU:s värderingar, kommunernas nätverk, vänortsverksamhet samt stärkande av europeisk hågkomst.

Mer information: 
Roosa Talvitie, specialsakkunnig, tfn 0295 150 147, [email protected]
Juha Nieminen, projektchef, tfn 0295 150 154, [email protected]

Mer information om CERV-programmet
Mer information om kommande utlysningar

 

Tillbaka till toppen