Hoppa till innehåll
Media

Samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.33
Pressmeddelande

Organiseringen av samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen preciseras genom lagändringar. Målet är att förbättra säkerheten i fängelser och i samhället och att förhindra kriminalitet under fängelsetiden.

Lagändringarna förtydligar uppgiftsfördelningen mellan Brottspåföljdsmyndigheten och förundersökningsmyndigheterna och förbättrar informationsutbytet mellan myndigheterna. Ändringarna gäller fängelselagen, häktningslagen, lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten samt lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.

Genom lagändringarna preciseras bestämmelserna om Brottspåföljdsmyndighetens befogenheter och datainnehållet i Brottspåföljdsmyndighetens register. Bestämmelserna om utlämnande av uppgifter från Brottspåföljdsmyndigheten ändras så att polisen eller en annan förundersökningsmyndighet bättre än för närvarande kan få sådana uppgifter av Brottspåföljdsmyndigheten som de behöver för att fullgöra sina uppgifter. Ändringarna reglerar också Brottspåföljdsmyndighetens möjligheter att delta i verksamheten vid den gemensamma kriminalunderrättelseenheten för polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.

Dessutom preciseras bestämmelserna om kameraövervakning i fängelser och om efterlysning av en fånge eller häktad och föreskrivs om övervakning av användningen av ett av Brottspåföljdsmyndigheten godkänt betalkort som fångar och häktade har till sitt förfogande.

Avsikten är att lagändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag. Ändringarna träder i kraft den 1 maj.

Mer information: Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen