Hoppa till innehåll
Media

Samarbetsnätverket mot korruption har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2022 15.36
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt ett samarbetsnätverk mot korruption för mandatperioden 2022–2024. Nätverket är det nationella organet mot korruption som enligt internationella konventioner förutsätts finnas i Finland.

Samarbetsnätverkets uppgift under denna mandatperiod är bland annat att främja genomförandet av strategin mot korruption 2021–2023 och vidta åtgärder för att öka kunskapen om korruption. Nätverket främjar också diskussionen om bekämpning av korruption, forskning om korruption och användningen av forskningsdata i beslutsfattandet. Samarbetsnätverket följer och främjar också fullgörandet av skyldigheterna enligt internationella konventioner mot korruption.

Ordförande för samarbetsnätverket mot korruption är konsultativa tjänstemannen Juha Keränen från justitieministeriet. Nätverket har över 20 medlemmar som på bred basis representerar aktörer i samhället som är centrala med avseende på korruptionsbekämpning. Statens revisionsverk och Patent- och registerstyrelsen är nya medlemmar i nätverket.

Ytterligare information
Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0251 150 198, [email protected]

Antikorruption.fi

Tillbaka till toppen