Hoppa till innehåll
Media

Sättet att publicera Finlands författningssamling ska förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2010 10.00
Pressmeddelande -

Sättet att publicera Finlands författningssamling som innehåller de nya lagarna, förordningarna och andra författningar ska förnyas. Elektronisk publicering av författningssamlingen på internet ska fr.o.m. början av år 2011 bli det primära publiceringssättet. I fortsättningen publiceras författningar och andra handlingar på webben skilt för sig i stället för att samla flera dokument i ett häfte.

Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll i dag. Propositionen överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 29 oktober.

Reformen gör publiceringen av författningar snabbare och förbättrar det elektroniska författningsmaterialets användbarhet. Motsvarande ändringar gäller även fördrag som publiceras i den separata fördragsserien. Från och med den 1 januari 2011 ska tryckningen av författningssamlingen inte längre vara statens uppgift.

Orsaken till att det avstås från den tryckta författningssamlingen är det minskade antalet prenumerationer. Publiceringen och distributionen av den tryckta författningssamlingen har redan i flera år varit förlustbringande verksamhet. Antalet prenumerationer är för närvarande 1 400 och nästa år uppskattas antalet minska till under tusen prenumerationer. Finlands författningssamling har redan sedan år 1997 varit gratis tillgänglig i författningsdatabasen Finlex som upprätthålls av justitieministeriet. Finlandsförfattningssamling har givits ut i tryckt form sedan år 1860, i början med namnet Storfurstendömet Finlands Författningssamling.

En motsvarande reform har under de senaste åren genomförts bl.a. i Danmark, Estland, Spanien, Portugal, Nederländerna, Belgien, Österrike och Slovenien. Enligt propositionen skulle reformen medföra en inbesparing på nästan 200 000 euro nästa år. Författningssamlingen i tryckt form skulle år 2011 vara tillgänglig som Edita Publishing Ab:s publikation som ges ut en gång i veckan. Det ska också vara möjligt att beställa inbundna årsböcker över författningssamlingen.

Ytterligare upplysningar:
chef för informationstjänsten Aki Hietanen, tfn 09 1606 7894
regeringsrådet Mirja Kurkinen, tfn 09 1606 7621,
e-postadresserna: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen