Hoppa till innehåll
Media

Sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2013 12.44
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsammans med 15 europeiska ministrar undertecknat en vädjan om en gemensam EU-politik för att trygga de grundläggande rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner och för att bekämpa diskrimineringen av hbt-personer i EU:s medlemsstater.

Vädjan offentliggörs i dag den 16 maj i Haag i Nederländerna. Finland företräds av ambassad Klaus Korhonen och Johanna Suurpää, som är chef för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet.

Vädjan som är riktad till EU-kommissionen syftar till att förbättra de mänskliga rättigheterna för personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter och främja deras jämställdhet inom olika livsområden. Enligt vädjan är det nödvändigt att vidta åtgärder på EU-nivå för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Bakom vädjan ligger bl.a. vissa undersökningar av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter enligt vilka hattal och till och med hatbrott är vardag för sexuella minoriteter och könsminoriteter i många medlemsländer. Medlemsstaterna ingriper i situationen på varierande sätt eftersom det saknas gemensamma regler och verksamhetssätt inom EU. Enligt vädjan har EU:s gemensamma åtgärder gett goda resultat i fråga om många andra diskrimineringsformer.

De övriga ministrarna som undertecknat vädjan kommer från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Österrike, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Slovenien, Kroatien, Tjeckien, Lettland och Malta.

Ytterligare upplysningar:
enhetens direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen