Hoppa till innehåll
Media

Revideringen av lagstiftningen om sexualbrott framskrider - enligt förslaget ska även sexuellt ofredande kriminaliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2013 7.38
Pressmeddelande -

Justitieministeriets förslag till ändringar i lagstiftningen om sexualbrott har skickats ut på remiss. I utkastet till regeringens proposition föreslås bland annat att tillämpningsområdet för våldtäktsparagrafen utvidgas och att sexuellt ofredande kriminaliseras särskilt. Enligt förslaget ska också straffen skärpas.

En gärning som enligt den gällande lagstiftningen bestraffas som tvingande till samlag skulle i fortsättningen ha brottsrubriceringen våldtäkt. Samtidigt skulle maximistraffet för denna gärningsform höjas från tre till fyra år i fängelse. Om en våldtäkt begås med användande av våld, skulle gärningen inte längre kunna betraktas som den lindrigaste gärningsformen av våldtäkt, utan straffet skulle vara strängare. Maximistraffet för våldtäkt är fängelse i sex år.

Tillämpningsområdet för grov våldtäkt ska utvidgas så att en våldtäkt alltid betraktas som grov när den riktar sig mot en person som är under 18 år.

Ändringarna syftar bland annat till att skärpa straffpraxisen i fråga om alla våldtäktsbrott, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det föreslås också att till strafflagen fogas en ny bestämmelse om sexuellt ofredande. För sexuellt ofredande ska enligt förslaget dömas den som genom beröring eller på ett sätt som i fråga om allvarlighet kan jämställas med en sådan begår en gärning som är ägnad att kränka personens sexuella självbestämmanderätt. Enligt förslaget ska straffet för detta brott vara böter.

Samtidigt ska alla sexualbrott, förutom sexuellt ofredande som riktats mot en vuxen person, föreskrivas lyda under allmänt åtal. För närvarande får åklagaren inte väcka åtal för alla sexualbrott som riktats mot vuxna, om inte målsäganden vill detta eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks. I fortsättningen skulle målsägandens fasta vilja inte heller längre kunna hindra att åtal väcks. Alla sexualbrott som riktar sig mot barn lyder redan nu under allmänt åtal.

Justitieministeriet kommer att färdigställa regeringspropositionen efter att ha fått remissvaren. Utlåtandena ska lämnas in till justitieministeriet senast den 13 september 2013.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen