Hoppa till innehåll
Media

Utbudet av lättläst information utökas inom statsförvaltningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2013 13.50
Pressmeddelande -

Av framtidsredogörelsen "Välfärd genom hållbar tillväxt" har i dag publicerats en lättläst version på finska. Redogörelsen godkändes av statsrådet den 30 oktober. Den lättlästa versionen innehåller huvudpunkterna i framtidsredogörelsen och klargör begreppen som används i texten.

Detta är den första gången som det publiceras en lättläst version av statsrådets dokument i denna omfattning.

Enligt regeringens riktlinjer ska man i myndigheternas kommunikation sträva efter att använda så klart och begripligt språk som möjligt. Finland har också under denna regeringsperiod anslutit sig till partnerskapsprojektet för öppen förvaltning, som syftar bland annat till att främja användningen av lättläst språk och öppna data.

Den lättlästa versionen av framtidsredogörelsen har omarbetats av Selkokeskus, som är verksam i anslutning till Förbundet Utvecklingsstörning. En lättläst version på svenska kommer att publiceras i januari 2014.

Avsikten är att på våren 2014 publicera lättlästa sammanfattningar också av den demokratipolitiska redogörelsen som justitieministeriet håller på att bereda.

Alla ska ha möjlighet att delta i diskussionen om Finlands framtid

Statsrådets kansli beslutade att beställa lättlästa versioner av framtidsredogörelsen för att även de medborgare som har svårt att läsa texter på standardspråk skulle ha möjlighet att bekanta sig med redogörelsen och delta i diskussionen om den.

Medborgarnas åsikter och idéer om vilken slags framtid som ska eftersträvas i Finland och vilka åtgärder som ska vidtas i detta syfte samlades i de sociala medierna redan under beredningsskedet. Därtill ordnades det diskussionsmöten kring frågan i olika delar av landet under hösten 2012.

Synpunkterna som framfördes i dessa diskussioner har beaktats vid beredningen av redogörelsen redan från första början. Det är helt nytt att medborgarna får denna slags möjlighet att delta i beredningen av en redogörelse.

Som bäst kan framtidsredogörelsen kommenteras och diskuteras på adressen www.2030.fi. På webbplatsen publiceras även kommentarer från experter på olika områden. Ministerarbetsgruppen för framtidsredogörelsen ska behandla kommentarerna på våren 2014.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Riitta Kirjavainen, statsrådets kansli, tfn 0295 160 182
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, tfn 02951 50348

Tillbaka till toppen