Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Totalt 40 av de brottmålsdomar som inte överförts har preskriberats - bland dem fanns inga fängelsestraff

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2019 18.19
Pressmeddelande

Rättsregistercentralens chef Ritva-Liisa Raatikainen har i dag den 11 september gett justitieminister Anna-Maja Henriksson en lägesrapport om utredningen av problemen som förekommit i verkställigheten av brottmålsdomar.

Problemen hänför sig till informationssystemet som används för överföring av uppgifterna om brottmålsdomar från tingsrätterna till Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen. Under åren 2013-2019 har minst 579 domar inte överförts vidare till verkställighetsmyndigheterna.

Rättsregistercentralen har gått igenom alla öppna ärenden. Bland dem fanns 40 preskriberade domar som inte längre kan verkställas. De preskriberade domarna är följande:

  • 29 bötesdomar, vars sammanlagda belopp uppgår till 11 340 euro,
  • ett ungdomsstraff (4 månader) som inte skulle ha avtjänats i fängelse
  • 10 domar som gäller ersättningar, vars sammanlagda belopp uppgår till 7 987,92 euro.

Bland de preskriberade ärendena fanns inga fängelsedomar.

De ärenden som dröjt längst i systemet och som löper risk att bli preskriberade har redan skickats vidare för verkställighet. Inga fler ärenden kommer att preskriberas på grund av problemet. Tingsrätterna skickar resten av de fördröjda ärendena vidare under de närmaste dagarna för att se till att alla domar på behörigt sätt överförs till verkställighetsmyndigheterna.

- Det är bra att man så här snabbt har fått en klar uppfattning om läget. Nu har vi mer exakta uppgifter om problemets omfattning, som lyckligtvis var mindre än befarat. Jag har fått ett löfte om att alla domar som inte ännu har verkställts förs vidare i brådskande ordning. Liknande avbrott i dataöverföringen får absolut inte hända i framtiden, understryker minister Henriksson. 

I utredningen har man inte upptäckt något som skulle tyda på ett systemfel.  Enligt nuvarande uppgifter verkar det vara fråga om ett fel som beror på användarna.

Rättsregistercentralen som är verksam under justitieministeriet gjorde en utredning om betalda avgifter (böter). I samband med detta arbete kom det fram att vissa böter inte fanns i systemet. Problem har förekommit sedan 2013.

Mer information:

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 029 515 0010, pekka.v.timonen(at)om.fi  (OBS. inte anträffbar i dag 11.9. kl. 18–20)

Tillbaka till toppen