Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Inget behov av ändringar i grundlagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2019 12.15
Pressmeddelande

Mikael Hidén, professor emeritus vid Helsingfors universitet, har utrett hur grundlagen fungerar och vilka behov det finns av ändringar, men ser ingen anledning till ändringar. Grundlagen är jämförelsevis ny och enligt utredningen har det inte skett några sådana ändringar i samhället som skulle kräva en ändring av grundlagen.

Justitieministeriet lät göra utredningen som underlag för överväganden av om det bör tillsättas ett beredningsprojekt för en översyn av grundlagen under den kommande regeringsperioden. I utredningen var uppgiften att bedöma hur bestämmelserna i grundlagen fungerar i synnerhet med tanke på lagstiftningsarbetet och att se hur grundlagens tolkningspraxis har utvecklats.

- Syftet med uppdraget var att få en underbyggd uppfattning av om den debatt om grundlagens betydelse i lagstiftningsarbetet som fördes särskilt under den senaste valperioden ger anledning att utvärdera grundlagens innehåll. I utredningen kom det inte fram några problem som beror på själva lagen och därför bör uppmärksamheten fästas vid hur lagen tillämpas samt vid en bättre identifiering av grundlagsfrågor och bedömning av anknytande alternativ, konstaterar kanslichef Pekka Timonen.

I utredningen granskas behoven av omfattande ändringar som berör hela systemet. Till exempel i översynen av hur grundlagen iakttas fungerar grundlagsutskottets nuvarande  förhandskontroll bra enligt Hidéns bedömning och det finns ingen anledning att slopa den. En separat författningsdomstol kan i princip fungera som ett komplement till den nuvarande kontrollen, men i praktiken är det svårt att se behovet av en sådan.

För närvarande ses det inte heller några behov av att ändra enskilda bestämmelser i grundlagen. Ändringar i samhället kan dock även föra med sig behov av att revidera en del bestämmelser i grundlagen, konstaterar Hidén.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, [email protected]

Mikael Hidén, professor emeritus, tfn 050 338 0639, [email protected]

Utredning om hur grundlagen fungerar (på finska)

Tillbaka till toppen