Hoppa till innehåll
Media

Seminarium ger verktyg för att tillämpa EU:s civilrätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2021 13.02
Nyhet

Justitieministeriets projekt Stöd och verktyg ordnar den 26 november 2021 ett seminarium i Helsingfors om EU:s civilrätt i rättstillämparens arbete.  

Seminariet ger information om EU:s civilrättsliga lagstiftning med tanke på det praktiska arbetet. Målgruppen är domare, advokater, jurister och andra aktörer inom det rättsliga området som vill utveckla sin kompetens inom gränsöverskridande civilrätt. Talare vid seminariet är bland andra Tuomo Antila, justitieråd vid högsta domstolen, och Ulla Liukkunen, professor i arbetsrätt och internationell privaträtt vid Helsingfors universitet.

På förmiddagen gestaltas civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden med EU-anknytning samt rättspraxis i dessa frågor på ett allmänt plan. På eftermiddagen ligger fokus på de EU-förordningar om lagval som inverkar bland annat på formuleringen och effekten av lagvalsklausulerna i gränsöverskridande avtal och skadestånd. Förordningarna innehåller rättsregler om gränsöverskridande skadeståndsanspråk och om skydd av den svagare parten till exempel i konsument-, försäkrings- och arbetsavtal.

Seminariet är en del av projektet Stöd och verktyg för gränsöverskridande rättsligt samarbete som pågår vid justitieministeriet. Utvecklingsprojektet har fått finansiering från Europeiska unionens program för rättsliga frågor 2014–2020. 

Anmälningar till seminariet tas emot till den 19 november 2021. Seminariet hålls på finska.

Mer information:
[email protected]

Tid: fredagen den 26 november 2021 kl. 9–16 
Plats: Helsingfors tingsrätts auditorium, Porkalagatan 13, Helsingfors 
(möjlighet till distansdeltagande)
 

PROGRAM:
9.15 Inledning. Presentation av seminariets mål.

Del I – EU:s civilrätt i rättstillämparnas arbete:

9.30–10.30 Hur påverkar EU-rätten rättstillämparnas arbete i praktiken?
Tuomo Antila, justitieråd, högsta domstolen

10.30–11.30 Europeiska unionens domstols avgöranden och användningen av dem i rättstillämpningen
Sonya Walkila, juris doktor, universitetslektor, Tammerfors universitet (lagstiftningsråd, justitieministeriet, tjänstledig)

11.30–12.30 Paus

12.30–13.30 Informationssökning i EU-rättsliga källor och rättspraxis – praktiska exempel 
Pekka Aalto, juris doktor, docent, Europeiska unionens domstol

13.30 Paus

Del II – Val av tillämplig lag i gränsöverskridande tvister:

14.00–15.00 Synpunkter på valet av tillämplig lag med stöd av Rom I- och Rom II-förordningarna 
Ulla Liukkunen, professor i arbetsrätt och internationell privaträtt, Helsingfors universitet

15.00–16.00 Tillämpningen av Rom I- och Rom II-förordningarna ur rättstillämparens synvinkel 
Iina Tornberg, föredragande vid hovrätten, Helsingfors hovrätt
 

Tillbaka till toppen