Hoppa till innehåll
Media

Seminarium om det finska språkets situation den 2 februari 2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 13.00
Nyhet

Vid Stärkande av finska språkets livskraft -projektets seminarium kommer det finska språkets nuvarande situation och utmaningar att diskuteras.

Justitieministeriet har i enlighet med nationalspråksstrategin tillsatt en utredare för att kartlägga finskans tillstånd och ge rekommendationer om behövliga nya politikåtgärder. Professor i finska vid Helsingfors universitet och ordförande för finska språknämnden Tiina Onikki-Rantajääskö valdes till utredare 1.11.2022. Seminariet, som ordnas den 2 februari 2023 i Ständerhuset, fungerar som projektets Stärkande av finska språkets livskraft första hörande. Justitieminister Anna-Maja Henriksson öppnar seminariet.

Tillställningen är riktad till sakkunniga i finska samt andra intresserade. Till seminariet har inbjudits bland annat Institutet för de inhemska språken, Kommunförbundet, Finlands Näringsliv EK, Finlands översättar- och tolkförbund ry, Finlands journalistförbund, Suomalaisuuden Liitto, Äidinkielen opettajain liitto samt universiteten i Finland. 

Tid: torsdagen den 2 februari 2023 kl. 10–14 
Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors. Sal 15

Anmälningarna senast 30 januari 2023 till Julianna Järvi [email protected] 
Seminariet streamas live och intresserade kan följa med seminariet via justitieministeriets kanal på Youtube.
Det går att delta i smågruppsarbetet endast på plats i Ständerhuset.

Varmt välkomna!

Preliminärt program

10.00 Anmälan och kaffeservering
10.30 Seminariet öppnas, justitieminister Anna-Maja Henriksson
10.45 Projektet Stärkande av finska språkets livskraft,  Tiina Onikki-Rantajääskö, professor i finska språket, Helsingfors universitet
11.00 Varför finska språket?, Janne Saarikivi, språkvetare och facklitterär författare

11.15 Inledningar             

  • Pirjo Hiidenmaa, professor i facklitteratur, dekan, Helsingfors universitet
  • Lari Kotilainen, docent, universitetslektor i finska språket, Helsingfors universitet
  • Ulla Tiililä, specialsakkunnig, Institutet för de inhemska språken, docent, Helsingfors universitet
  • Niina Lilja, professor i kommunikation, Tammerfors universitet

11.55 Kommentaranföranden

  • Friederike Lüpke, professor, Afrikas och Mellanösterns språk, Helsingfors universitet
  • Pasi Saukkonen, specialforskare, docent, stadsforskning och stadsstatistik i Helsingfors stad

12.05       Kaffepaus
12.25       Smågruppsarbete
13.25       Sammanfattning av diskussionen
13.45       Slutord, Leena Nissilä, direktör för Institutet för de inhemska språken

Smågrupper: 

Grupp 1. En språkmedveten skola
- Utveckling av sådana kunskaper i finska som krävs för studier och arbete i Finland
- Utmaningar som elever och elevgrupper med varierande språklig bakgrund står inför
Grupp 2. Servicetjänster och språklig tillgänglighet
- Tillgång till tjänster på finska
Grupp 3. Flerspråkiga arbetsgemenskaper
- Flerspråkiga praxis och finska som ett gemensamt språk
- Språkinlärning och språkstigar för vuxna invandrare
Grupp 4. Det språkliga landskapet och förutsättningar för ett gott standardspråk
- Hurdant stöd behöver det finska språket av statsmakten?

Enkät om situationen för det finska språket och förslag på åtgärder för att stärka finskans livskraft (Webropol)

Ytterligare information: 
specialsakkunnig Julianna Järvi, tfn 0295 1503 12, [email protected]

Tillbaka till toppen