Hoppa till innehåll
Media

Seminarium om EU:s område för rättsliga frågor och rättsstatsprincipen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2014 10.39
Pressmeddelande -

Ett seminarium på hög nivå om Europeiska unionens område för rättsliga frågor, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatsprincipen ordnas måndagen den 28 april kl. 14.15–16.15 i Helsingfors universitets Solennitetssal. På seminariet deltar bl.a. statsminister Jyrki Katainen, EU-kommissionär för inrikes frågor Cecilia Malmström, justitieminister Anna-Maja Henriksson och justitieministrar från andra EU-länder. Evenemanget är öppet för allmänheten.

EU:s verksamhet bygger på respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Dessa grundpelare betonas även i förberedelserna inför Europeiska rådet i juni där meningen är att diskutera de nya strategiska riktlinjerna för utvecklingen av EU:s område för rättsliga frågor. Samarbetet tog sin början på EU-toppmötet i Tammerfors 1999.

På programmet står föredrag av statsminister Jyrki Katainen som talar om rättsstatsprincipen i EU och av EU-kommissionär för inrikes frågor Cecilia Malmström som presenterar kommissionens nyligen publicerade rapport om korruption. Till seminariets talare hör även direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Morten Kjaerum. Justitieminister Anna-Maja Henriksson och de andra EU-ländernas justitieministrar ska diskutera framtiden för det europeiska området för rättsliga frågor. Seminariets ordförande är Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson.

Seminariet ordnas av statsrådets kansli, justitieministeriet och Helsingfors universitet.
Anmälan senast den 23 april.

Seminariet hålls på engelska. Alla deltagare ska anmäla sig senast den 23 april på adressen https://www.webropolsurveys.com/S/96E14CDEE3231FB9.par

Ytterligare upplysningar:
sekreterare för internationella ärenden Jussi Mäkinen, tfn 02951 50528, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen