Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet understöder EU:s mål att främja reparation av varor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2023 13.29
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens direktivförslag som syftar till att främja reparation av varor. Statsrådet anser att förslagets mål att främja hållbar konsumtion är viktigt.

Enligt direktivförslaget ska varans tillverkare vara skyldig att erbjuda konsumenterna reparationstjänster för vissa varor, såsom tvätt- och diskmaskiner. Enligt förslaget ska det dessutom i varje EU-land finnas minst en webbplattform där konsumenterna kan hitta information om reparationstjänsterna. Enligt förslaget ska reparatörer av varor på begäran ge konsumenten ett standardiserat formulär för reparationsinformation, som innehåller grundläggande info.

Genom förslaget ändras dessutom varuförsäljningsdirektivet så att i situationer där säljaren är ansvarig för fel i en vara ska reparation av varan vara den primära avhjälpande åtgärden, om det är billigare eller lika dyrt som leverans av en felfri vara. 

Syftet med förslaget är att främja en hållbar konsumtion under produktens hela livscykel. I fortsättningen ska det vara lättare och förmånligare för konsumenterna att reparera varor. Genom reformen vill man minska på avfallet och koldioxidutsläppen.

Statsrådet anser att direktivförslagets mål gällande främjande av cirkulär ekonomi och utvecklingen av reparationstjänster är viktigt. Enligt statsrådet ska man vid de kommande förhandlingarna dock se till att den höga nivån på konsumentskyddet bibehålls. Reformen får inte heller medföra en oskälig administrativ börda för näringsidkarna.

Ytterligare information: Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 015, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen