Hoppa till innehåll
Media

Straff för olovlig användning av WLAN-nät stöds inte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2010 6.00
Pressmeddelande -

Ett sammandrag av utlåtandena om justitieministeriets betänkande om straffbarheten av olovlig användning av ett oskyddat trådlöst lokalt nät, dvs. ett WLAN-nät, har blivit klart. Största delen av remissinstanserna stödde idén att helt avkriminalisera användningen av ett oskyddat WLAN-nät utan ägarens tillstånd. Utlåtande gavs av 15 instanser.

Enligt gällande lagstiftning kan gärningen vara straffbar som olovligt brukande. I Finland har tingsrätten gett enbart en dom som gäller olovlig användning av ett oskyddat nät. Hovrätten vidmakthöll denna dom, som inte har överklagats hos högsta domstolen.

Olovlig användning av WLAN-nätet kan göra basstationsägarens internetförbindelse långsammare. Enligt utlåtandena behöver gärningen dock inte nödvändigtvis vara straffbar, eftersom ägaren kan lätt skydda sitt nät från utomstående användning med ett lösenord.

Många av remissinstanserna ansåg det vara viktigt att ägarens rättsskydd tryggas i missbruksfall. Lagstiftningen genom vilken denna användning avkriminaliseras får inte heller bindas för snävt till en viss teknik.

Justitieministeriet ska inleda beredningen av ett förslag för att ändra lagstiftningen så att användning av någon annans oskyddat WLAN-nät inte är straffbart som olovligt brukande. Lagberedningsarbetet inleds tidigast på hösten 2010.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Sami Kiriakos, tfn 09 1606 7696

Tillbaka till toppen