Hoppa till innehåll
Media

Strängare straff för våldtäktsbrott införs i början av september - Kränkande beröring ska i fortsättningen betraktas som sexuellt antastande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2014 7.23
Pressmeddelande -

Straffen för sexualbrott blir skarpare från och med början av september. Samtidigt ska sexuellt antastande kriminaliseras separat. Rekvisitet för sexuellt antastande uppfylls när en person utsätts för en sexuell handling som är ägnad att kränka hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt.

Straffet för sexuellt antastande ska vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Definitionen av våldtäkt utvidgas

I och med ändringarna utvidgas våldtäktsparagrafens tillämpningsområde. En gärning som tidigare har bestraffats som tvingande till samlag ska i fortsättningen ha brottsrubriceringen våldtäkt. Maximistraffet för denna gärningsform av våldtäkt är fängelse i fyra år. Om våldtäkten innefattar bruk av våld, är straffet strängare. Maximistraffet för våldtäkt ska på samma sätt som för närvarande vara fängelse i sex år.

Tillämpningsområdet för bestämmelsen om grov våldtäkt utvidgas så att en våldtäkt alltid betraktas som grov när den riktar sig mot en person som är under 18 år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i minst två och högst tio år.

Samtidigt ska alla sexualbrott som riktats mot en vuxen person, förutom sexuellt antastande, föreskrivas lyda under allmänt åtal. Tidigare har åklagaren inte fått väcka åtal för alla sexualbrott som riktats mot vuxna, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse har krävt att åtal väcks. I fortsättningen är det inte heller möjligt att hindra att åtal väcks genom att målsäganden av egen fast vilja ber det.

Alla sexualbrott som riktar sig mot barn lyder redan nu under allmänt åtal.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2014.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen