Hoppa till innehåll
Media

Åklagarämbeten ska sammanslås: huvudkansliet för åklagarämbetet i Salpausselkä till Kouvola och huvudkansliet för åklagarämbetet i Västra Finland till Åbo

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2010 11.27
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning genom vilken fyra åklagarämbeten ska sammanslås till två nya ämbetsverk. Åklagarämbetena i Päijänne-Tavastland och Sydöstra Finland ska sammanslås till ett nytt åklagarämbete i Salpausselkä samt åklagarämbetena i Satakunta och Egentliga Finland till ett nytt åklagarämbete i Västra Finland. De nya åklagarämbetena inleder sin verksamhet vid ingången av år 2011.

Syftet med sammanslagningarna är att skapa större enheter med cirka 30 åklagare. Reformen ska effektivera åklagarämbetenas verksamhet och förbättra åklagarnas specialiseringsmöjligheter. I stora enheter kan arbetsmängden delas mer jämnt och vikarier ordnas lättare än tidigare.

Åklagarämbetenas verksamhetsställen och tjänster ska tills vidare stanna kvar på samma orter som för närvarande. Även antalet personal förblir oförändrat. Huvudkansliet för åklagarämbetet i Västra Finland ska ligga i Åbo och servicebyråerna fortsätter sin verksamhet i Björneborg, Reso, Raumo och Salo. Huvudkansliet för åklagarämbetet i Salpausselkä ska ligga i Kouvola och servicebyråerna i Kotka, Lahtis och Villmanstrand.

För närvarande finns det 15 åklagarämbeten.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Juho Martikainen (JM), tfn 09 1606 7754
chefen för förvaltningsenheten, Christer Lundström (riksåklagarämbetet),
tfn 050 525 0736, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen