Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Taina Susiluoto blir ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2023 9.05
Pressmeddelande

Verkställande direktören för Finlands Olympiska kommitté Taina Susiluoto har utsetts till ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik. Susiluoto tillträder sitt uppdrag när delegationens föregående ordförande, generalsekreteraren för Finlands Röda Kors, Kristiina Kumpula går i pension. 

Den nya ordföranden anser att det är viktigt att delegationen fortsätter ha en öppen och fördomsfri diskussion om frågor som rör den framtida medborgarsamhällspolitiken.

- En aktiv och handlingskraftig förenings- och frivilligverksamhet är en hörnsten i den finländska demokratin. Det civila samhället producerar välfärd för människor, gör dem delaktiga och ökar hela Finlands handlingsförmåga och resiliens. I svåra tider är det särskilt viktigt att vi gemensamt som delegation kan finna lösningar på frågor som gäller hela det civila samhället. Oförutsedda förändringar i vår omvärld kräver omfattande samarbete för att öka det civila samhällets livskraft och för att dialogen med myndigheterna ska bli bättre, säger Taina Susiluoto.

Delegationen finns i anslutning till justitieministeriet och dess syfte är att främja samarbetet mellan det civila samhället och myndigheterna. I delegationen sitter företrädare för civilsamhället, forskningen, ministerierna och kommunerna. I delegationens strategi för åren 2022–2026 finns en vision om ett autonomt och livskraftigt civilt samhälle för alla. 

Delegationens ordförande utses normalt för delegationens hela mandatperiod på fyra år. Delegationens pågående, fjärde mandatperiod löper ut den 26 januari 2026. Virpi Dufva från den ideella föreningen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry fortsätter som vice ordförande för delegationen. Ordförandebytet offentliggjordes i Helsingfors den 12 september vid ett jubileumsseminarium för Kristiina Kumpula och utvecklingen av medborgarsamhällspolitiken. 

Mer information:
Maria Wakeham-Hartonen, generalsekreterare vid delegationen för medborgarsamhällspolitik, justitieministeriet, tfn 0295 150 416 
Taina Susiluoto, ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik, verkställande direktör för Finlands Olympiska kommitté, tfn 050 331 9832

Läs mer
Delegationen för medborgarsamhällspolitik på justitieministeriets webbplats
Stategi för delegationen för medborgarsamhällspolitik 2022–2026

Tillbaka till toppen