Hoppa till innehåll
Media

Artificiell intelligens ska radera personuppgifter ur myndighetsbeslut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2019 11.05
Nyhet

Under de närmaste åren kommer det i Finland att bli möjligt att radera personuppgifter ur myndighetsbeslut med hjälp av ett verktyg för automatisk anonymisering. Syftet är att i högre grad göra material digitalt tillgängligt t.ex. för beslutsfattande och forskning.

Verktyget för anonymisering är baserat på språkteknologi och artificiell intelligens. Som stöd för anonymiseringen utvecklas ytterligare ett verktyg, som kan beskriva innehållet i dokumenten. Verktygen utvecklas inom Anoppi-projektet, som leds av justitieministeriet, under 2019–2020.

Projektet gäller produktutveckling och ibruktagande av verktygen för anonymisering av domstolsavgöranden. Verktygen baserar sig på öppen källkod och ska i fortsättningen kunna användas i ännu större omfattning.

Tack vare verktygen kan tillgången till och möjligheterna att utnyttja material som innehållit personuppgifter utökas avsevärt t.ex. till stöd för beslutsfattande och forskning. Verktygen ökar öppenheten och transparensen i förvaltningen.

Demoversioner av verktygen presenteras vid sidoevenemanget ”AI in Action” till Europarådets AI-konferens ”Governing the Game Changer”, som ordnas den 26–27 februari 2019.

I Anoppi-projektet deltar utöver justitieministeriet också HELDIG-centret vid Helsingfors universitet samt Aalto-universitetet och Edita Publishing Oy.

Ytterligare information: Aki Hietanen, utvecklingschef, justitieministeriet, tfn 02951 50510, e-post: [email protected]

Saara Packalén, projektchef, justitieministeriet, tfn 02951 50073, e-post: [email protected]

[email protected]

Anoppi-projektet

Tillbaka till toppen