Hoppa till innehåll
Media

Temporär höjning föreslås i gäldenärens skyddade belopp

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.52
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att utsökningslagstiftningen ändras temporärt så att gäldenärens skyddade belopp höjs för nästa år. Enligt propositionen höjs det skyddade beloppet vid utsökning till samma nivå som garantipensionen. Höjningen är ett ettårigt försök.

– Genom att höja det skyddade beloppet ökar vi beloppet av de inkomster som gäldenärerna får behålla. På det här sättet stöder vi gäldenärernas köpkraft i den exceptionella ekonomiska situationen. Under denna regeringsperiod har vi vidtagit flera åtgärder för att förebygga överskuldsättning och hjälpa privatpersoner och företag i ekonomiskt trångmål. Vid justitieministeriet utreds dessutom en mer omfattande reform av utsökningssystemet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Avsikten är att det skyddade beloppet för gäldenärens egen del ska höjas från nuvarande 23,20 euro per dag till 29,52 euro per dag. Det skyddade beloppet stiger således till 885,60 euro per månad från nuvarande 696 euro. Det skyddade belopp som beräknas för en make, egna barn och makens barn som gäldenären försörjer ska enligt förslaget bevaras på nuvarande nivå, det vill säga 8,34 euro per dag. 

Efter att den temporära lagen stiftats görs vid ingången av nästa år genom förordning av justitieministeriet ännu en indexjustering av det skyddade beloppet i enlighet med lagen om folkpensionsindex. Efter indexjusteringen ska det skyddade beloppet motsvara garantipensionens belopp 2023.

Höjningen av det skyddade beloppet avses träda i kraft genast vid ingången av nästa år och gälla till utgången av året.

Mer information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen