Hoppa till innehåll
Media

Information om grundlagen på teckenspråk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2017 12.28
Pressmeddelande

Med anledning av jubileumsåret för Finlands självständighet ger justitieministeriet, riksdagen och Finlands Dövas Förbund tillsammans ut en uppdaterad videopresentation av grundlagen på teckenspråk. Videon finns på justitieministeriets Youtubekanal på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Den offentliggjordes i dag vid ett seminarium på Teckenspråkets dag.

Presentationen av grundlagen redogör i korthet för de centrala frågorna i grundlagen. Grundlagens huvudsakliga innehåll beskrivs i 13 kapitel.

Presentationen sammanställdes ursprungligen i samband med att grundlagen reviderades år 2000. Då gjordes en teckenspråkig video som man kunde låna hos Finlands Dövas Förbund. Videon har föråldrats, och i anslutning till Finlands 100-årsjubileum har justitieministeriet, riksdagen och Finlands Dövas Förbund låtit göra en uppdaterad presentation på teckenspråk. Justitieministeriet har som mål att öka utbudet av teckenspråkigt material på sin webbplats.

En broschyr om grundlagen finns på justitieministeriets webbplats på finska, svenska, nordsamiska och ryska samt i lättläst version på finska och svenska. Videoversionen, som översatts till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, finns på justitieministeriets Youtubekanal.

Ytterligare information:
Kati Pärnänen, kommunikationsdirektör, tfn 0295 150 288 (justitieministeriet),
Barbro Söderlund, informatör, tfn 050 341 42 24 (riksdagen),
Pirkko Selin-Grönlund, specialsakkunnig, tfn 050 536 78 10 (Finlands Dövas Förbund)

Jari Lindström
Tillbaka till toppen