Hoppa till innehåll
Media

Det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet har främjats i 30 år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2019 15.56
Pressmeddelande

Vid 30-årsjubileumsseminariet för rådet för brottsförebyggande delades i dag ut det första priset för en utvärderingsundersökning om brottsförebyggande. Med priset strävar rådet efter att betona utvärderingsforskningens betydelse. Priset fick Mikko Aaltonen för sina undersökningar där han bedömde ordningsbotsreformens inverkan på fortkörningen och medelhastigheten.

Ett omfattande utnyttjande av aktuell och täckande forskningsdata utgör grunden för ett högklassigt brottsförebyggande arbete, konstaterar Sakari Melander, ordförande för rådet för brottsförebyggande. Forskningsrön behövs såväl allmänt om brottsförebyggande åtgärder som om bedömningen av konsekvenserna av åtgärderna.

Rådet för brottsförebyggande motiverar beviljandet av priset till Aaltonen med den metodologiska innovationen i undersökningarna och med vikten av att utvärdera projekt för lagstiftningsreformer. Rådet betonar att lagstiftningens konsekvenser bör följas upp i realtid och att resultaten bör utnyttjas i det kriminalpolitiska beslutsfattandet.

Mikko Aaltonen, som för närvarande arbetar som ledande sakkunnig vid justitieministeriet, betonade i sitt tal utvärderingsforskningens möjligheter.

– I synnerhet den utvärderingsundersökning som baserar sig på registermaterial på individnivå har ökat i de nordiska länderna under de senaste åren. Det är viktigt att man också i Finland utnyttjar möjligheterna till statistisk konsekvensforskning av hög kvalitet och satsar på undervisning i forskningsmetoder. Samtidigt bör man sträva efter att skapa flera sådana strukturer som möjliggör trovärdig konsekvensforskning och att i möjligaste mån främja användningen av olika randomiserade försök.

Dessutom delade rådet ut ett pris för ett lärdomsprov. Priset gick till Chris Carling från Helsingfors universitet för sin pro gradu-avhandling i sociologi (2019), som är en processbedömning av våldsarbetet inom Aggredi-programmet. Fokus i brottsbekämpningen ligger på att minska våldsbrottsligheten, och också om de program som kan minska återfallsbrottsligheten behövs det utvärderad information både om processen och om verkningsfullheten.

Rådet för brottsförebyggande är statsrådets sakkunnig- och samarbetsorgan som finns i anslutning till justitieministeriet och som planerar och genomför åtgärder för att förebygga brottslighet. I rådet finns representanter för statsförvaltningen, kommunerna, näringslivet, frivilligorganisationerna och kyrkan. Det nuvarande rådets tyngdpunkter ligger på att stärka kunskapsbasen för brottsförebyggandet, utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet, främja utvärderingen av brottsförebyggandet samt att främja och följa upp det nationella programmet för brottsförebyggande ”Trygga tillsammans”, som är i kraft fram till 2020.

Ytterligare information: Markus Alanko, tf generalsekreterare, [email protected], tfn 02951 50400

www.rikoksentorjunta.fi/sv/

Mikko Aaltonens undersökningar om över- och medelhastigheterna efter höjning av ordningsböterna (rapporterna på finska). Delraport 1 och Delrapport 2. (Statsrådets kansli, 2017)

Tillbaka till toppen