Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om bevisning ska förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2010 13.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en kommission som ska förnya lagstiftningen om bevisning vid allmänna domstolar. Orsaken till att bestämmelserna om bevisning måste moderniseras är att de är delvis föråldrade och att även andra bestämmelser som gäller rättegång har förnyats under de senaste årtiondena.

Kommissionen ska bedöma i vilken mån de gällande bestämmelserna om bevisning motsvarar det rådande rättsliga och samhälleliga läget. I bedömningen ska kommissionen beakta de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna i anslutning till rättvis rättegång samt Europadomstolens rättspraxis.

Det har ansetts att i synnerhet bestämmelserna om vittnets tystnadsplikt och rätt att förtiga uppgifter bör förnyas. Dessutom anses det finnas behov att förnya bestämmelserna om villkoren för vem som kan fungera som vittne, vittneseden och vittnesförsäkran samt bl.a. bestämmelserna om hörande av sakkunniga. Saknaden av bestämmelser om utnyttjande av bevis som skaffats på olagligt sätt har orsakat praktiska tillämpningsproblem.

Kommissionen ska bli klar med sitt arbete före den 30 april 2012.

Kommissionens ordförande är professor Dan Frände och vice ordförande lagstiftningsdirektör Asko Välimaa från justitieministeriet. Medlemmar i kommissionen är lagstiftningsrådet Jaakko Rautio från justitieministeriet, regeringsrådet Katriina Laitinen från inrikesministeriet, statsåklagare Mika Illman från riksåklagarämbetet, hovrättsrådet Paula Salonen från Helsingfors hovrätt, tingsdomare Tatu Leppänen från Vanda tingsrätt, tingsdomare Eija Larinkoski från Helsingfors tingsrätt, advokat Markku Fredman från Finlands Advokatförbund och advokat Petra Kiurunen från Finlands Advokatförbund.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708
e-post: [email protected]

Beslutet om tillsättande av komissionen bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen