Hoppa till innehåll
Media

Expeditionsministären kan utnämna underrättelsetillsynsombudsmannen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2019 9.47 | Publicerad på svenska 12.3.2019 kl. 10.56
Pressmeddelande

Justitieministeriet bereder utnämningen av underrättelsetillsynsombudsmannen. Personerna som kommer att intervjuas för tjänsten har redan valts. Avsikten är att ett tjänstemannaförslag om utnämningen blir klart under mars.

Justitieministeriet har av justitiekanslern fått bekräftelse på att expeditionsministären kan utnämna underrättelsetillsynsombudsmannen. I ombudsmannens uppgifter betonas icke-politisk övervakning och övervakningsverksamhetens trovärdighet. Ombudsmannen utnämns av statsrådet.

Den nya underrättelseombudsmannen finns i anslutning till dataombudsmannens byrå och är självständig och oberoende i sin verksamhet. Ombudsmannen övervakar lagenligheten och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten.

Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i början av februari Underrättelseverksamhetens övervakningssystem består av parlamentarisk kontroll och en underrättelsetillsynsombudsman som ansvarar för laglighetsövervakningen.

Riksdagen godkände lagarna om civil och militär underrättelseverksamhet igår. För att lagarna ska träda i kraft förutsätts att tillsynssystemet fungerar, dvs. att underrättelsetillsynsombudsmannen har inlett sitt uppdrag.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn  09 1606 7502, e-post: [email protected] 

Riksdagen antog lagen om militär underrättelseverksamhet

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning förbättrar Finlands nationella säkerhet

Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten träder i kraft i början av februari

Tillbaka till toppen