Hoppa till innehåll
Media

Du har väl hört om demokrati.fi?

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2015 13.55
Nyhet

På webbplatsen demokrati.fi har man samlat den offentliga förvaltningens elektroniska demokratitjänster som ger medborgarna möjlighet att påverka beredningen av olika ärenden och beslutsfattandet. Till dessa tjänster, som drivs av justitieministeriet, hör medborgarinitiativ.fi, invånarinitiativ.fi, utlåtande.fi, ungasidéer.fi och dinåsikt.fi.

Med hjälp av demokratitjänsterna kan medborgarna lägga fram förslag till nya lagar, föreslå förbättringar i sina hemkommuner eller till exempel kommentera nya myndighetsanvisningar. Myndigheterna kan använda tjänsterna för att höra medborgarna och ge dem möjlighet att delta i beslutsfattandet.

Tjänsterna som finns på demokrati.fi är avsedda för alla. Information om demokratitjänsterna finns även på Facebook (demokratia.fi) och Twitter (@demokratia_fi). Diskussionen på Twitter kan följas med hashtagen #påverkanu

Besök demokrati.fi och bekanta dig med demokratitjänsterna!

Ytterligare upplysningar:
kommunikationsplanerare Liisa Männistö, tfn 0295 150231,
e-post: [email protected]

demokrati.fi 

#påverkanu kampanjsida 

Tillbaka till toppen