Hoppa till innehåll
Media

Domstolsverket inleder sin verksamhet vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2019 14.00
Pressmeddelande

Det nya Domstolsverket inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Verket ska ta över merparten av de centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts vid justitieministeriet. Ett av de viktigaste målen för reformen är att stärka domstolarnas oberoende.

Domstolsverket ska sörja för hela domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och för utvecklandet, resultatstyrningen, planeringen och stödjandet av domstolarnas verksamhet. Det självständiga centrala ämbetsverket är verksamt inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Den högsta beslutanderätten i Domstolsverket utövas av en direktion med domarmajoritet. Direktionen utnämner verkets överdirektör som leder det dagliga arbetet. Till överdirektör har utnämnts Riku Jaakkola. Verket har dessutom tre avdelningar och direktör för förvaltningsavdelningen är Tiina Kukkonen-Suvivuo, direktör för utvecklingsavdelningen Pasi Kumpula och direktör för ekonomiavdelningen Raimo Ahola. När Domstolsverket inleder sin verksamhet har det cirka 45 anställda.

Verkets kommande ledning bereder inledandet av verksamheten. Vid beredningen ser man till att Domstolsverket kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter när verksamheten börjar.

Domstolsverket ligger i Dickursby i Vanda.

Ytterligare information: Riku Jaakkola, Domstolsverkets blivande överdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50077, [email protected]

Tillbaka till toppen